Een database gebruiker aanmaken

A A A
100%Reset
  1. Log in op het Plesk Control Panel
  2. Klik op het tabblad Website en domeinen
  3. Klik op het Databases iccon
  4. Selecteer een database
  5. Klik op 'Nieuwe databasegebruiker toevoegen'
  6. Vul een database gebruikersnaam in
  7. Vul een wachtwoord in
  8. Vul ter controle nogmaals een wachtwoord in
  9. Klik op OK